Mapco 49201

,
HONDA CIVIC Mk IV (EJ)1.5 i LSi (EJ2), 101..1993.08—1995.11
HONDA CIVIC Mk IV (EJ)1.6 i Vtec (EJ1), 125..1994.01—1996.03
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)1.4 i (MA8, MB2), 90..1994.09—2001.02
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)1.4 i (MA8, MB2), 75..1995.09—2001.02
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)1.5 16V (MB3), 114..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)1.5 i Vtec-E (MA9), 90..1994.09—1997.01
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)1.6 16V (MB4), 116..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)1.6 i (MB1), 113..1994.09—1997.01
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)1.6 i Vtec (MB1), 126..1994.09—1997.01
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)1.6 VTi, 160..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)1.8 16V (MB6), 169..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC Mk IV (MA, MB)2.0 i TD (MB7), 86..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC Mk V (MB, MC)1.4 16V (MB8), 75..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC Mk V (MB, MC)1.4 16V (MB8), 90..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC Mk V (MB, MC)1.5 16V (MB9), 114..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC Mk V (MB, MC)1.6 16V (MC1), 116..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC Mk V (MB, MC)1.8 16V (MC2), 169..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC Mk V (MB, MC)2.0 i D (MC3), 105..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC V (EJ)1.5 i LSi (EJ2), 101..1993.08—1995.11
HONDA CIVIC V (EJ)1.6 i Vtec (EJ1), 125..1994.01—1996.03
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.4 16V (MB8), 75..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.4 16V (MB8), 90..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.5 16V (MB9), 114..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.6 16V (MC1), 116..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.8 16V (MC2), 169..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)2.0 i D (MC3), 105..1998.04—2001.02
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.4 i (MA8, MB2), 90..1994.09—2001.02
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.4 i (MA8, MB2), 75..1995.09—2001.02
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.5 16V (MB3), 114..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.5 i Vtec-E (MA9), 90..1994.09—1997.01
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.6 16V (MB4), 116..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.6 i (MB1), 113..1994.09—1997.01
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.6 i Vtec (MB1), 126..1994.09—1997.01
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.6 VTi, 160..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.8 16V (MB6), 169..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)2.0 i TD (MB7), 86..1997.01—2001.02
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)1.4 i, 75..2001.02—2005.09
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)1.4 iS (EP1), 90..2001.02—2005.09
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)1.6 i, 110..2001.02—2005.09
HONDA CIVIC VII (EM2)1.6 i, 110..2001.02—2005.12

 
2001—2023 .ru